Cəmi Elanlar 858
Cəmi Şirkətlər 3467
Qaydalar Bizimlə əlaqə
Pulsuz elan yerləşdirin!
Alsat.az
Reklam işləri üzrə — (050/070) 224 40 52
Ofis nömrəmiz — 012 409 15 23
Bölmələrin siyahısı

Saytın statistikası
 »  Yüksək effektivli görüntüyə malik elanlar

Yüksək effektivli görüntüyə malik elanlar

Premium elanların adi elanlardan fərqi onların saytın istənilən səhifəsində görüntülənməsidir və bu da nəticə etibarilə çox böyük reklam effekti verir ki, hər bir satıcı üçün bu çox vacib faktordur. Saytda premium elan yerləşdirmək üçün əlaqə saxlayın:
(050)224-40-52

Yuxarı