Qaytarılma

Qaytarılma

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin (AR MM) 623-cü və "İstehlakçıların hüquqlarının müdafıəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 15-ci maddələrində nəzərdə tutulduğu formada: "Alıcı aldığı malı başqa ölçülü, formalı, qabaritli, fasonlu, rəngli və ya quruluşlu oxşar mala dəyişdirə bilər. Alıcı qeyri-ərzaq malının ona verildiyi andan 14 gün müddətində bu hüququnu həyata keçirə bilər. Lakin satıcı tərəfindən daha uzun müddət də müəyyən edilə bilər. Mülki Məcəllənin 623.1-ci maddəsinə görə malın dəyişdirilməsi zamanı qiymətdə fərq olduqda satıcı ilə lazımı hesablaşmalar aparılır."

Saytımızdan sifariş etdiyiniz istənilən qeyri-qida məhsulunu aşağıdakı uyğunsuz hallar aşkar edilərsə geri qaytarmaq imkanınız var:

- Məhsulun real görüntüsü saytdakı şəkildən fərqlidirsə;
- Məhsulun çəkisi saytda qeyd olunan göstəricilərdən fərqlidirsə;
- Məhsulun istehsal müddəti başa çatıbsa;
- Məhsul saytda qeyd olunan vəziyyətindən (yeni və ya işlənmiş) fərqlidirsə.

Bütün növ narazılıqlarınızla bağlı keyfiyyət şöbəmizlə dərhal əlaqə saxlaya bilərsiniz: [email protected]