Rəsmi zəmanət

Rəsmi zəmanət

Alsat.az saytı bazardakı digər bütün rəqiblərindən fərqli olaraq, satdığı bütün növ məhsullara tam rəsmi zəmanət verir. Saytımızdakı hər bir kateqoriya üzrə bu zəmanət müddəti fərqlidir. Sözügedən zəmanət müddətini məhsulların özəllikləri səhifəsində tapa bilərsiniz. Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, bizimlə əlaqə saxlayın və əməkdaşlarımız sizə daha ətraflı məlumatı ötürəcəklər.